प्लेग

  • Opinion

    गोंद्या आला रे!

    १८९६-९७ चा काळ. हाँग-काँगसारख्या शहरातून एक रोग झपाट्याने भारतात फैलावत होता. उंदरांच्या मार्फत पसरणाराहा ‘प्लेग’ नामक रोग झपाट्याने आपले हातपाय…

    Read More »
Back to top button