मतदान

  • News

    एक अमूल्य मत असेही…

    आमच्या मालकीची सर्वात शक्तिशाली गोष्ट म्हणजे आपले मत… लोकशाहीमध्ये(democracy day) मतदान(voting) हा नागरिकांचा अत्यावश्यक हक्क आणि जबाबदारी देखील आहे. जागोजागी…

    Read More »
Back to top button