ShankarShrikrushnaDev

  • Culture

    तेथे कर माझे जुळती…!

    श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव – अध्यात्माच्या मार्गावरील, विशेषत: रामदासी संप्रदायाच्या साधकांना, दासबोधाच्या अभ्यासकांना सुपरिचित नाव. शंकर श्रीकृष्ण देव, म्हणजे महाराष्ट्राच्या…

    Read More »
Back to top button