shraddha walker

  • News

    Be Alert..’गेमिंग जिहाद’ is On..

    Gaming app.. जिहादींचे पाप मुंब्य्राच्या शाहनवाज ‘बद्दो’ ने ऑनलाईन गेमिंग अँप्सच्या आधारे घडवले ४०० मुलांचे धर्मांतर… “जिहाद” (jihad )म्हणजेच इस्लामी…

    Read More »
Back to top button