aaftab

  • Opinion

    “love jihad”… एक सुलतानी संकट

    वसईच्या श्रद्धा वालकर हिच्या दिल्लीत झालेल्या हत्याकांडाने अवघा देश हादरून गेला आहे.क्रौर्याची परिसिमाच नराधम आफताबने गाठली आहे. मागील वीस दिवसांपासून…

    Read More »
Back to top button