afzal khan

  • Islam

    कबरी तीन … प्रश्न अनेक

    छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष सांगणाऱ्या प्रतापगड किल्ल्याच्या पायथ्याला अफजल खानाच्या (afzal khan ) कबरीलगतचे अनधिकृत बांधकाम प्रशासनाने हटवले.हे अतिक्रमण…

    Read More »
Back to top button