#veershaiv

  • Hinduism

    महात्मा बसवेश्वर

    आज अक्षयतृतीया (akshaya tritiya), आजच्याच पवित्र दिवशी भगवान शिवांच्या दोन शिवगणांचे पृथ्वीवर आगमन झाले.ते म्हणजे हिमवत्केदार पीठातील भगवत्पाद जगद्गुरु श्रीएकोरामाराध्य…

    Read More »
Back to top button